Min Letazez drama – part 1B (Ethiopian Drama)

Min Letazez is full-length Ethiopian drama presented by Eyoha TV.